1+1
Innovatie en verandering gaan samen. Wie innoveert, verandert. Verander je niet, dan innoveer je niet. Net zo simpel als 1+1.

En de wereld verandert. Onder innovatie is niet uit te komen. De trend tegenwoordig is alles online. Alles praktischer, sneller, efficiënter. Als bedrijf hoor je daarop in te spelen, mee te gaan in de verandering. Accountancy en administratiebureaus des te meer.

1+1 = ?
Zo soepel gaat dat echter niet. Ik hoor en lees steeds opnieuw, weer en nog eens en wederom: accountant moet rol veranderen, accountancy branche blijft achter. Waar ligt dat aan?

In verband met een training waren we laatst bij een accountancy bureau. Een groot accountancy bureau, zo eentje die bij de Big Four hoort. Men gebruikt er Twinfield al enige jaren, maar men haalt er niet alles uit. Twinfield innoveert maar door, en het team kan de veranderingen niet bijbenen.

1: Teamwork
In de training zijn we – naast de gebruikelijke updates en functies van Twinfield –  ‘voor de verandering’ ingegaan op teamwork. Hier valt nog veel over te zeggen.

Veranderingen kun je best de baas als je een goed team bent, maar dan moet je dus wel een goed team zijn. Of een goed team worden.

Wat kenmerkt een goed team? Visualiseer dat je lid van het winnende team binnen je favoriete teamsport bent. Wat maakt dat jouw team a winning team?

Een goed team bestaat uit meerdere mensen, die SAMEN onder begeleiding van een COACH één of meerder DOEL(EN) proberen te bereiken. Hiertoe is nodig: goeie COMMUNICATIE, een heldere TEAMVERDELING (oftewel een ieder heeft zijn of haar eigen rol of specialiteit) de juiste MIDDELEN, VERTROUWEN, TOEWIJDING en REFLECTIEvermogen.

1: Cultuur
Laatst kwam ik een interessante column tegen: Cultuur en Innovatie, geschreven door Bertine Vermeer. Vermeer baseert haar column op onderzoeken van dhr. Geert Hofstede, organisatiepsycholoog en deskundige op het gebied van interculturele studies.  Hofstede onderscheidt enkele dimensies waarbinnen je culturen kunt vergelijken. Vermeer neemt er 4 onder de loep en koppelt die aan de invloed op innovatie:

  1. Machtsafstand: bij een grote machtsafstand is er sprake van een duidelijke hiërarchie en macht. De norm is dat je moet doen wat een bovengeschikte opdraagt, ongeacht of je het ermee eens bent of niet.

In het licht van innovatie zou dit kunnen betekenen dat werknemers bij een grote machtsafstand weinig kritisch zouden zijn, zelf weinig verbeterpunten naar voren zouden brengen, en doen wat er van hun gevraagd wordt. In organisaties met een kleine machtsafstand, zouden werknemers open, maar wel kritisch staan tegenover veranderingen, en zich goed afvragen waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Ze volgen niet zomaar opdrachten uit.

  1. Individualisme versus collectivisme: binnen een individualistische cultuur wordt van de medewerkers verwacht dat zij voor zichzelf zorgen en voor zichzelf opkomen. Bij een collectivistische samenleving is de groep belangrijker dan het individu.

Volgens Vermeer betekent dit in een organisatie met een individualistische cultuur, nieuwe en andere ideeën gewaardeerd en gestimuleerd. In een collectivistische cultuur, waar directe confrontaties worden vermeden, is dit juist niet het geval.

  1. Masculien (mannelijk) versus feminien (vrouwelijk): hier gaat het over assertiviteit, competitie en succes, tegenover het zorgen voor elkaar. In een masculine organisatie gaat het met name om het halen van successen, in een feminine organisatie om een goeie werksfeer.

Met het oog op innovatie zou dit betekenen dat werknemers in een masculine organisatie ambitieus en doelgericht zijn, met als valkuil dat de samenwerking hierbij belemmerd kan worden en dit innovatie juist zou kunnen tegengaan. In een feminine organisatie zouden werknemers minder ambitieus zijn.

  1. Onzekerheidsvermijding: in welke mate heerst er angst voor de toekomst met zijn onzekerheden en onbekende situaties? Bij een hoge onzekerheidsvermijding is er sprake van veel regels en formaliteit, bij een lage onzekerheidsvermijding juist weinig.

Voor innovatie zou dit betekenen dat men bij een hoge onzekerheidsvermijding minder open zou staan voor veranderingen dan bij organisaties met een lage onzekerheidsvermijding.

1+1 = 2
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten; in dit geval: teamwork en cultuur spelen beiden een rol in hoe men wel of juist niet mee gaat in veranderingen. De kunst is de zwakheden van het team onder invloed van de (organisatie)cultuur te herkennen, erkennen en te verbeteren, en de krachten te versterken. Zo simpel als 1 + 1 = 2. Of toch niet?